ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Školenie montážnych pracovníkov podľa EN 1591-4

Školenie montážnych pracovníkov podľa EN 1591-4

Nutnosť odstaviť prevádzku z dôvodu netesnosti na prírubovom spoji je nočnou morou každého prevádzkovateľa zariadení.

V rafinériách, chemických a ďalších prevádzkach sa dlhodobo skúmajú a vyšetrujú príčiny zlyhaní tesností prírubových spojov. Výsledkom týchto výskumov je nasledujúca tabuľka.
 
Dôvody zlyhaní spojov
Konštrukcie spojov 10 %
Výpočet 15 %
Nevhodné tesnenie 15 %
Technologická chyba 10 %
Montáž tesnení 50 %
Z vyššie uvedeného vyplýva, že až 50 % príčin netesností je spôsobené nesprávnou montážou. Častým dôvodom bývajú zažité stereotypy postupov, ktoré vychádzajú zo skúseností s montážou azbestových tesnení. 

Primárnym cieľom školení podľa ČSN EN 1591-4 je dať montážnym pracovníkom ucelenú predstavu o tom, akým spôsobom sa vzájomne ovplyvňujú jednotlivé časti prírubového spoja.

Základná kvalifikácia normy ČSN EN 1591-4 obsahuje 27 tém, ktoré môžeme rozdeliť približne do 4 oblastí.
 
  1. Materiály tesnení a ich vlastnosti, triedy tesností, deformácie tesnení pri montáži atď.
  2. Spojovací materiál, prenos síl v skrutkovom spoji, mazanie a jeho vplyv na uťahovanie.
  3. Postupy uťahovaní, záznamy, protokoly.
  4. Nástroje pre uťahovanie, spôsoby uťahovaní, bezpečnosť práce, detekcie únikov.
Cíeľom je zvýšiť prácu montéra prírubových spojov na úroveň zváračov.

Vlastné školenia a záverečné skúšky obsahujú teoretickú aj praktickú časť. Platnosť certifikátov školení je 5 rokov. Predĺženie je možné na základe preskúšaní, alebo opätovným absolvovaním celého školenia, viď. ČSN EN 1591-4 kapitola 12.2.

Najčastejšie argumenty proti užitočnosti tohto školenia, s ktorými sa  stretávame, sa odvolávajú na dlhoročné skúsenosti a zavedené postupy. 

„Nemáme kritické spoje, nie sme chemička alebo rafinéria. Pre naše aplikácie nepotrebujeme školenia, naši montéri si s tým vždy poradili, už roky to robíme vždy rovnako, nemáme netesnosti a podobne.“

Z pohľadu montáže nezáleží na tom, či sa jedná o kritický prírubový spoj alebo bežnú aplikáciu. Aj spoje, ktoré majú nízke parametre, môžu byť z pohľadu prevádzky kritické.

Súčasný stav noriem pre návrh a výpočet tesnení vychádza z noriem, ktoré sú staré viac ako 30 rokov a v niektorých ohľadoch sa odvolávajú na azbestové tesnenia. Aktuálne používané tesniace materiály, ktoré azbest nahradili, majú úplne iné vlastnosti a preto je potrebné na ne aplikovať iné postupy a spôsoby montáže.

Bežnou praxou je dať montérovi do rúk tesnenie, úderový kľúč a kladivo príslušnej veľkosti. O uťahovacích momentoch v týchto prípadoch nemôže byť žiadna reč.

Vďaka svojim skúsenostiam si montážni pracovníci v prevažnej väčšine prípadov nejako poradí. Prírubový spoj teda nakoniec prejde tlakovou skúškou. Je ale vhodne utiahnuté tak, aby mohol bezproblémovo fungovať aj na prevádzkových parametroch daného zariadenia? 

"Ako správne utiahnuť prírubový spoj? Aké tesnenie mám použiť s ohľadom na parametre spoja? Aký uťahovací moment budem používať, keď som žiadny nedostal? Čím nakĺznim spojovací materiál a aký to bude mať vplyv na celkové utiahnutie?"

Na tieto a podobné otázky Vám radi odpovieme v rámci školení montážnych pracovníkov.​

Čo znamená certifikované školenie ČSN EN 1591-4?

Postup a priebeh skúšok montérov prírubových spojov podľa ČSN EN 1591-4 je schválený nezávislým orgánom v súlade s EN ISO/IEC 17024:2013 posudzovaní zhody. V Českej republike je nezávislý schvalovací orgán ČIA (Český institut pro akreditaci) a na Slovensku SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

ČIA alebo SNAS ako certifikačný orgán udeľuje značku, vďaka ktorej môže skúšobňa vydávať vlastný certifikát úspešným absolventom školení montážnych pracovníkov podľa EN 1591-4.

Naše skúsenosti s týmto školením podľa ČSN EN 1591-4 sme využili pri vypracovaní metodiky, postupov a hodnotiacich kritérií pre preskúšanie externých montérov pred začatím montážnych prác (odstávky).

Význam preskúšaní externých montérov zo znalostí základných postupov pri montáži prírubových spojov prináša prevádzkovateľom overenie ich odbornej spôsobilosti pred montážou. V kombinácii s následným dozorom vlastnej montáže následne aj očakávané zvýšenie spoľahlivosti prírubových spojov.
 

Napíšte nám

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika