ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Overovanie súčiniteľov trenia mazív

V našom laboratóriu máme špeciálne vybavenie pre overovanie súčiniteľov trenia mazív a pást používaných na mazanie skrutkových spojov. Namerané výsledky využívame vo výpočtoch uťahovacích momentov. 

Príklad priebehov súčiniteľov trenia meraných v súlade s STN EN 16047

Na grafoch je vidieť ustálený priebeh trenia v závite aj pod maticou. Horizontálna os vyjadruje teoretický tlak v závite p th,  respektíve pod maticou p b,  ktorý v priebehu uťahovanie narastá. Z priebehu kriviek je zrejmé, že so vzrastajúcim zaťažením sa trenie nemení.
 

Priebeh súčiniteľa trenia v závite v závislosti od zaťaženia

Priebeh súčiniteľa trenia v závite v závislosti od zaťaženia

LF Booster - montážna pasta pre skrutkované spoje

Priebeh súčiniteľa trenia pod maticou v závislosti na zaťažení

Priebeh súčiniteľa trenia pod maticou v závislosti na zaťažení

Merané na svorníkoch M33x3,5x300 podľa ČSN 131520.2

Potrebujete správny uťahovací moment?

Kalkulátor nájdete na: utahovacimoment.tesneni.cz

1. Zadanie hodnôt

2. Návrh optimálneho momentu uťahovania

3. Zobrazenie úrovne vyťaženie skrutkového spoja v montážnom stave


Výpočet uťahovacieho momentu

Výsledkom je uťahovací moment MU a kontrola skrutky z pohľadu napätia v ťahu σt [MPa], krute τk [MPa] a redukovaného napätia pre mazivo POWER ® torque LF kote 450.

Máte záujem o túto službu?

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika