ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prečo používať podložky v skrutkových spojoch

Prečo používať podložky v skrutkových spojoch

V článku s názvom Vplyv mazania na prenos síl pri uťahovaní skrutkového spoja sme opisovali, aký vplyv má trenie v závite a pod maticou na výpočet uťahovacieho momentu a výslednú tesnosť prírubového spoja.

S touto témou neodmysliteľne súvisí používanie podložiek pod hlavou skrutky a matice. Podložky sú neoddeliteľnou súčasťou prírubového spoja rovnako ako skrutky a matice. V nižšie uvedených bodoch Vám vysvetlíme, prečo je to tak. 

​Medzi dosadacou plochou hlavy skrutky (matky) a príruby sa jedná o plochu, ktorá ovplyvňuje výsledný súčiniteľ trenia. Ide o plochy, ktoré môžu byť opotrebované, skorodované či inak poškodené. Pri použití podložiek je tak plocha jasne definovaná z pohľadu tvrdosti a drsnosti. 

Všeobecne sa vychádza z toho, že tretina celkového trenia v skrutkovom spoji sa odohráva pod maticou a zvyšné dve tretiny v závite.

Pri výpočte uťahovacieho momentu je potrebné brať do úvahy taktiež rozptyl hodnôt trení v závite (µth), a pod hlavou skrutky alebo matice (µp). Zvyšujúci sa rozptyl týchto hodnôt môže mať za následok nerovnomerné utiahnutie skrutkového spoja.

Pri montáži skrutkového spoja je potrebné dbať na to, aby boli mazivom ošetrené čelá matíc aj podložiek.

Doporučuje sa používať mazivá, krorých hodnoty trení (vrátane rozptylu) boli namerané podľa ČSN EN 16047.  Malo by ísť o mazivá, ktoré minimalizujú trenie v závite a tým znižujú namáhánie skrutiek na krútenie. Tieto požiadavky dobre splňujú suché mazivá, napr. vypalovaný klzný lak Powertorque LF Kote 450 (Viď graf s pomermi trení v skrutkovom spoji).

Nerezový spojovací materiál po uťahovaní bez maziva

Napíšte nám

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika