ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tanierové pružiny - armatúry

Tanierové pružiny - armatúry

Doplnenie sád tanierových pružín (Live loadingu) pod skrutky pritláčajúce okuliare armatúr je výhodné pre armatúry, ktoré spĺňajú minimálne dve z nasledujúcich podmienok:

Tanierové pružiny majú špecifikované mechanické vlastnosti v závislosti na rozmeroch (vnútorný a vonkajší priemer, hrúbka a celková výška) a materiáloch, z ktorých sú vyrobené.

Výhody:

Tanierové pružiny sú schopné pracovať v teplotách od -240 až do +590 °C podľa typu materiálu. Voľba materiálu je závislá na aplikácii, prostredí a teplote, v ktorom bude pracovať. Niektoré materiály tanierových pružín sú citlivé na korózne praskanie, ktorému sa predchádza voľbou vhodného materiálu a povrchovej úpravy pružín. 

Rôzne spôsoby usporiadaní sád

  1. Jedna pružina sériovo
  2. Dve pružiny paralelne
  3. Dve pružiny sériovo
  4. Dve pružiny sériovo/dve paralelne
Každá pružina má danú charakteristiku zaťaženia na deformáciu. Kombináciou usporiadaní môžeme meniť deformáciu alebo zaťaženie (napr. dve pružiny v sériovom usporiadaní prenesú rovnaké zaťaženie pri dvojnásobnej deformácii).

Tanierové pružiny pomáhajú konštruktérom vyriešiť problémy s vibráciami, rozdielnou tepelnou rozťažnosťou, relaxáciou, tečením (creep skrutiek) pri súčasnom nedostatku priestoru. Vytvárajú a udržujú kontrolovanú veľkosť prítlaku na upchávku.

Výhodou správne navrhnutej sady pružín je, že pritláčajú upchávkové okuliare aj pri úbytku objemu upchávkových krúžkov (relaxáciou, extruziou, trením). Pri úbytku objemu tesnení sa pružiny mierne roztiahnu, sila na okuliare sa tým ľahko zníži, avšak pokles sily je výrazne menší v porovnaní s upchávkovou komorou bez sady pružín. Napriek miernemu úbytku prítlaku však predpätie na upchávkovú šnúru je bezpečne nad úrovňou tríedy tesností (minimálny tlak na upchávku pre danú tesnosť). Tesnosť armatúr vybavených sadami tanierových pružín je niekoľkonásobne dlhšia. Čas nutný k prvému zásahu (dotiahnutie upchávkových okuliarov) je naviac závislý na kvalite tesnení a jeho montáže. 

Pri armatúrach s vysokým počtom otvorení a zatvorení dochádza k rýchlemu opotrebenie tesniacich krúžkov a ich vynášaniu mimo upchávkový priestor. Tým prudko klesá tlak na tesnenia a médium začína unikať. Tento problém aa rieši buď vysokou frekvenciou doťahovania upchávky, alebo doplnením o sadu tanierových pružín.

 
Utahovani s tanierovými pružinami

Pokiaľ by nebola armatúra vybavená tanierovými pružinami, bolo by nutné i 5x doťahovať, aby se dosiahlo identickej tesnosti. Sada obsahuje tanierové pružiny v navrhnutom usporiadaní a počtom pripravené na okamžitú inštaláciu, sady tesniacich krúžkov podľa typu média a montážny návod.

Firma Pokorný navrhuje a dodává sady tanierových pružín a upchávkových krúžkov na armatúry vrátane montážnych návodov, výpočtov uťahovacích momentov a trecích síl.
 

Napíšte nám

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika