ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vytvorenie štandardov k montáži prírubových spojov

Vytvorenie štandardov k montáži prírubových spojov

Skúsenosti prevažne z rafinérií ukazujú, že zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prírubových spojov môžeme dosiahnuť pomocou ich rozdelenia do jednotlivých kategórií. V nadväznosti na tieto kategórie je následne potrebné vytvoriť štandardy s nastavenými postupmi montáže a požiadavky na materiál, personál, vybavenie atď.

Stanovenie kritérií, ktoré ovplyvňujú zaradenia prírubových spojov do jednotlivých kategórií je individuálne pre každý podnik. Spoločným menovateľom môže byť napríklad, že daný spoj a jeho netesnosť ovplyvní výrobu prípadne bezpečnosť prevádzky, alebo mal daný spoj už v minulosti problém s opakovanou netesnosťou.

V prvej fáze je potrebné stanoviť kritériá, na základe ktorých budú definované konkrétne kategórie. Tieto kritériá sa najčastejšie určujú s ohľadom na kombináciu prevádzkového tlaku a teploty.

Najviac sa osvedčilo rozdelenie do troch kategórií, ktoré Vám predstavíme v nasledujúcich riadkoch.

Príklad rozdelení prírubových spojov do kategorií

Kritické prírubové spoje - kategória I.

Najčastejšie ide o prírubové spoje zariadení, napríklad výmenníkov, reaktorov, kotlov a pod.. Dlhodobá prax preukázala, že opakujúca sa netesnosť dôležitých prírubových spojov spadajúcich do kategórie I. sa podarilo dlhodobo a spoľahlivo utesniť realizáciou tzv. komplexným riešením.

Komplexná služba obsahuje:

V rámci komplexného riešenia má jeden dodávateľ pod kontrolou celý vyššie popísaný proces a nesie zodpovednosť za tesnosť prírubového spoja. 

Kritické prírubové spoje – kategória II. a III.

Kritéria pre tieto kategórie môžu byť rôzne. Prevažne sa jedná o normalizované spoje DN PN. Tieto spoje sú najčastejšie realizované v rámci bežných montážnych a údržbárskych činností. Ale aj pri týchto by sme odporúčali mať vypočítané uťahovacie momenty a stanovené štandardy pre ich montáž,

Tento prístup k riešeniam prírubových spojov sa v dnešnej dobe stále častejšie uplatňuje aj v ďalších priemyselných odvetviach ako energetika, papierenský priemysel, farmácie a pod. Už viac ako 30 rokov pomáhame našim zákazníkom s riešením tesností kritických prírubových spojov.

S našimi zákazníkmi najčastejšie spolupracujeme na komplexných riešeniach prírubových spojov v kategórie I. V nemalej miere sa ale tiež zaoberáme s výpočtami uťahovacích momentov a napríklad so supervíziou prírubových spojov v kategórii II. a III.

Výsledná spoľahlivosť takto realizovaných spojov jednoznačne preukázala svoje opodstatnenie a inšpirovala mnoho zákazníkov k zmene v ich uvažovaniu.

Naše skúsenosti sú Vám k dispozícii pri stanovovaní kritérií, ktoré vedú ku kategorizácii prírubových spojov.

Na stránkach Najčastejšie riešime predstavujeme na príkladoch, že spoľahlivé riešenia tesností prírubových spojov je otázkou vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov.

Napíšte nám

Žlto vyznačené políčka sú povinné.

Naše produkty a služby ponúkame iba na IČO.  Minimálna hodnota objednávky je 40 EUR.

+420 532 196 711

Po - čt: 7:30 - 16:00
Pá: 7:30 - 14:00

info@pokornyindustries.com

Radi odpovieme na Vaše otázky

Trnkova 2788/115

628 00 Brno, Česká republika