Vitajte na novej verzii našej webovej stránky! Neustále pracujeme na jej vylepšovaní a pridávaní nových funkcií. Ak narazíte na nejaké problémy, dajte nám vedieť. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a spätnú väzbu.

Overovanie koeficientov trenia mazív

Overenie koeficientov trenia maziva

V našom laboratóriu máme špeciálne zariadenie na overovanie koeficientov trenia mazív a pást používaných na mazanie skrutkových spojov. Namerané výsledky sa používajú pri výpočte uťahovacích momentov.

Príklad priebehov koeficientov trenia meraných v súlade s normou EN 16047

Grafy znázorňujú ustálený stav trenia v závite a pod maticou. Vodorovná os predstavuje teoretický tlak v závite pth a pod maticou pb, ktorý sa zvyšuje počas uťahovania. Z kriviek je zrejmé, že trenie sa s rastúcim zaťažením nemení.
Krivka súčiniteľa trenia v závite ako funkcia zaťaženia

Koeficient trenia v závite v závislosti od zaťaženiaLF Booster - montážna pasta pre skrutkové spoje

Krivka súčiniteľa trenia pod maticou v závislosti od zaťaženia

Súčiniteľ trenia pod maticou v závislosti od zaťaženiaMerané na skrutkách M33x3,5x300 podľa ČSN 131520.2

Potrebujete správny uťahovací moment?

Kalkulačku nájdete na: utahovacimoment.tesneni.cz

Ako to funguje?

  1. Zadávanie hodnôt
  2. Návrh optimálneho uťahovacieho momentu
  3. Zobrazenie úrovne zaťaženia skrutkového spoja v montážnom stave

Výpočet uťahovacieho momentu

Výsledkom je uťahovací moment MU a kontrola skrutky z hľadiska ťahového napätia σt [MPa], krútiaceho momentu τk [MPa] a redukovaného napätia pre mazivo POWER®torque LF 450.

Ste pripravení hodiť starosti s výberom tesnenia za hlavu? Kontaktujte nás

a získajte cenné rady a informácie o priemyselných tesneniach

Logo Pokorny Industries

Pokorny Industries Partnerstvo v oblasti kvality

© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všetky práva vyhradené

Vytvorené servisdesign